Departament Prawa Konkurencji

Departament Prawa Konkurencji

Departament Prawa Konkurencji (prawo ochrony konkurencji) ma przede wszystkim zabezpieczyć naszych Klientów – przedsiębiorców – przed działaniem zakłócającym rozwój wolnej konkurencji i ograniczającym swobodę realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku. Reprezentujemy Klientów przed UOKiK oraz sądami powszechnymi. Naszym celem jest zapewnienie korzystnych i jednocześnie zgodnych z prawem rozwiązań.

Wspieramy naszych Klientów:

 • w sporach z zakresu prawa praktyk nieuczciwej konkurencji
 • w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej na rynku, czy koncentracji przedsiębiorców
 • oceniamy porozumienia ograniczające konkurencję
 • doradzamy w zakresie kontroli antymonopolowych

Najważniejsze dziedziny:

 • nieuczciwa konkurencja
 • pomoc publiczna
 • prawo antymonopolowe:
  • kontrola koncentracji (np. fuzje)
  • nadużywanie pozycji dominującej
  • porozumienia ograniczające konkurencję (np. kartele)