Departament Prawa Pracy

Departament Prawa Pracy

Departament Prawa Pracy pomaga polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Nasza pomoc obejmuje:

  • doradztwo w sprawach dotyczących zbiorowych stosunków pracy
  • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi
  • reprezentowanie naszych Klientów w sporach zbiorowych
  • kierowanie procesami restrukturyzacyjnymi
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  • tworzenie kontraktów menadżerskich oraz indywidualnych umów o pracę
  • doradztwo w kwestiach rozwiązywania stosunku pracy
  • organizację i rozliczanie czasu pracy
  • tworzenie systemów wynagrodzeń, regulaminów oraz wszelkich dokumentów dotyczących zatrudnienia
  • reprezentowanie naszych Klientów w sprawach o dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne w stosunkach pracy