Departament Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Spadkowego

Departament Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Spadkowego

Departament Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Spadkowego zapewnia kompleksową pomoc w sporządzaniu umów nazwanych oraz umów nienazwanych oraz analizie ich projektów. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowań za szkodę i roszczeń wynikających z umów. Ponadto świadczymy usługi w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

W ramach świadczenia usług z dziedziny prawa cywilnego Kancelaria reprezentuje swoich Klientów między innymi w sprawach o:

 • roszczenia wynikające z umów
 • ochronę dóbr osobistych
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
 • zniesienia współwłasności
 • ustanowienie służebności
 • ochronę własności i posiadania
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • najem oraz o eksmisję

W ramach świadczenia usług z dziedziny prawa rodzinnego Kancelaria reprezentuje swoich Klientów między innymi w sprawach o:

 • rozwód
 • separację
 • podział majątku małżonków
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej
 • ubezwłasnowolnienie

W zakresie prawa spadkowego świadczymy pomoc w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania
 • zachowek
 • dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego
 • z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe

Udzielamy także porad dotyczących zarządzania majątkiem oraz pomagamy w prawidłowy sposób sporządzić testament.