Departament Negocjacji i Transakcji Handlowych

Departament Negocjacji i Transakcji Handlowych

Departament Negocjacji i Transakcji Handlowych, zajmuje się pomocą prawną przy sporządzaniu umów handlowych oraz innych dokumentów transakcyjnych. Pomagamy w negocjowaniu kontraktów oraz prowadzimy negocjacje z kontrahentami w imieniu Klientów. Uczestniczymy na każdym etapie rokowań w celu uzyskania przez naszych mocodawców najkorzystniejszych warunków umowy.

Etapy negocjacji prowadzące do osiągnięcia porozumienia:

  • analiza i ocena sytuacji
  • zdefiniowanie problemu i interesów obu stron
  • wskazanie możliwości
  • zbieranie informacji
  • planowanie
  • wspólne podjęcie decyzji dotyczących planu działania
  • określenie priorytetów
  • porozumienie stron