Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

I. DEFINICJE

Administrator – Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego nr 30, 42-202 Częstochowa

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda wyrażona przez Użytkownika za pośrednictwem bannera cookie;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych. Mogą one polegać na wysyłaniu wiadomości e-mail o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe (usługa newsletter). Usługa newslettera jest świadczona przez Administratora na rzecz osób, które podały w tym celu swój adres e-mail.

Dane osobowe osób (w tym adres e-mail) są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa na otrzymywanie newsletterów;

b) w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającą na prowadzeniu analiz statystycznych skuteczności naszych działań marketingowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ulepszaniu naszej komunikacji marketingowej;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Podanie powyższych danych jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi marketingowej i newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwia nam wysyłanie Użytkownikom komunikatów marketingowych lub świadczenie usługi newslettera.

Profile w portalach społecznościowych:

– Facebook: https://www.facebook.com/dawidpartnerzy;  

– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dawid-%26-partnerzy

–  YouTube: https://www.youtube.com/@dawidpartnerzy2245

W celu nawiązywania kontaktu z użytkownikami i prezentowania treści przygotowanych przez D&P, jak również promowania własnej działalności, przetwarzamy dane osobowe w ramach analiz i statystyk. Stanowi to prawnie uzasadniony interes Spółki, mający na celu umożliwienie komunikacji z użytkownikami portali, promocję i informowanie o własnej działalności. Dane osobowe użytkowników, którzy odwiedzają nasze profile lub z nimi podejmują (polubienia, komentarze, wysłane wiadomości), są przez nas przetwarzane. Jeżeli polubisz lub skomentujesz nasz wpis, pamiętaj, że jest to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, co można zrobić przez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza. Następnie dane są przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa i/lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które obowiązują ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeżeli jesteś użytkownikiem takiego portalu, przetwarzanie Twoich danych osobowych również podlega tym regulaminom i politykom, i możesz korzystać z przysługujących Ci w ich ramach uprawnień.

IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Szczegółowy opis cookies wykorzystywanych w Serwisie dostępny jest w narzędziu służącym do zarządzania cookies.

V. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.

Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookies powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu.

Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zezwól na wybór”, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu.

Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Szczegóły” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Zezwól na wybór”.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW RODO

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych Administratora.

W każdej chwili mają Państwo prawo złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, aby móc rozwiązać wszelkie problemy lub pytania.

VIII. KOMU MOŻE PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

IX. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres sekretariat@dawidpartnerzy.com  lub pocztą na adres Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego nr 30, 42-202 Częstochowa

data publikacji: 01-09-2023