Newsy

Newsy

Spółka komandytowa rozliczy faktury od wspólnika za usługi doradcze

11-05-2021
Usługi doradcze mogą być podatkowym kosztem firmy. Także wtedy, gdy świadczy je udziałowiec. Potwierdza to najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-1.4010.79.2021.1.BJ. Czytaj więcej

Licytacje w pandemii COVID-19

05-05-2021
Gdy zachodzi znacząca dysproporcja pomiędzy wysokością egzekwowanej należności a wartością nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, dłużnik jest dodatkowo chroniony przed egzekucją. Czytaj więcej

Odszkodowanie za odwołany lot z powodu strajku - wyrok WSA

26-04-2021
Pasażerka odwołanego lotu zwróciła się do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia unijnego i wypłatę odszkodowania z powodu odwołania rejsu. Rozporządzenie UE z 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, przewiduje m.in., że w razie odwołania lotu o długości powyżej 3,5 tys. km przewoźnik lotniczy ma obowiązek wypłaty na rzecz pasażera 600 euro odszkodowania. Czytaj więcej

Siedziba działalności gospodarczej w prywatnym mieszkania 

22-04-2021
Przedsiębiorca, który ma siedzibę firmy w swoim mieszkaniu, zaliczy do podatkowych kosztów wydatki na sprzęt i meble. Nawet jeśli czasami są używane na potrzeby osobiste – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (znak: 0115-KDIT3.4011.213.2020.5.AD). Czytaj więcej

Osobowość Roku 20

14-04-2021
Miło nam poinformować, że członek Zespołu D&P Joanna Dawid została nominowana przez Kapitułę Redakcji Dziennika Zachodniego do tytułu Osobowość Roku 2020. Czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna nie odliczy wydatków na ćwiczenia na siłowni

30-03-2021
Ogólnie dostępne ćwiczenia to nie rehabilitacja. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: KIS) w sprawie niepełnosprawnej podatniczki, która musi w sposób ciągły poddawać się zabiegom i posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czytaj więcej

Kary umowne spowodowane koronawirusem

23-03-2021
Jeżeli za nieterminową realizację dostaw odpowiada Covid-19, to zapłacone kontrahentom odszkodowania podatnik może rozliczyć w swoim rachunku podatkowym. W związku z trwającym stanem epidemii, zasada ta nadal obowiązuje. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Czytaj więcej

E-licytacje nieruchomości

16-03-2021
Ułatwienia w egzekucji z nieruchomości zawiera projekt rządowej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 899). Nowelizacja przewiduje bowiem dodanie Rozdziału 6a pt. „Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej”. Obecnie w postępowaniu cywilnym brakuje takich regulacj Czytaj więcej

Wyższa stawka podatku od nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą nieproporcjonalną ingerencją w prawo własności – orzekł Trybunał Konstytucyjny

10-03-2021
W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Ustaw RP został opublikowany wyrok Trybunały Konstytucyjnego z dnia 24.02.br., sygn. akt SK 39/19, który wszedł w życie w dniu 3.03.br. Oznacza to, że otworzył się termin do wznawiania tych postępowań, w których rozstrzygnięto o obowiązkach podatkowych niezgodnie z Konstytucją RP. Do dnia 3.04.br. można wnioskować o wznowienie postępowań administracyjnych zakończonych ostateczną decyzją, z kolei do dnia 3.06.br. można wzruszać postępowania sądowoadministracyjne, prawomocnie rozstrzygające o tym obowiązku podatkowym. Czytaj więcej