Newsy

Newsy

Sukces Klientów D&P - monitoring na wspólnej nieruchomości stron

02-10-2023
Przeciwnik domagał się usunięcia monitoringu zainstalowanego bez jego zgody na – częściowo wspólnej - nieruchomości stron. Twierdził, że obecność kamer naruszała jego prawo do prywatności, wizerunku, spokoju i miru domowego. Przytaczał też kilka wyroków Sądów Apelacyjnych, z których wynikało, że monitoring nie powinien naruszać dóbr osobistych sąsiadów. Czytaj więcej

Szybszy sposób na rekompensatę za błędy medyczne?

22-09-2023
We wrześniu weszła w życie nowelizacja Ustawy o Prawach Pacjenta. Nowe przepisy rozszerzają uprawnienia osób, które ucierpiały w wyniku „zdarzenia medycznego” podczas udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Czytaj więcej

Niższe podatki - wyrok NSA

08-09-2023
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 lipca 2023 r. (III FSK 250/23) otwiera drogę do niższej stawki podatku dla części przedsiębiorców posiadających nieruchomości o charakterze mieszkalnym.
Zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej NSA miała swoje źródło w Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19), w którym TK stwierdził, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej

Sukces Klienta D&P - bezkosztowe odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej

01-09-2023
Wyrokiem z dnia 24.08.br., Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie zasądził od organizatora turystyki na rzecz sześciu Klientów Kancelarii kwot wpłaconych tytułem ceny za udział w imprezie turystycznej wraz z odsetkami. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19, ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się utrudniały codzienne funkcjonowanie i miały wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Czytaj więcej

Surowsze kary dla pijanych kierowców

25-08-2023
Już niebawem wchodzą w życie przepisy znacznie zaostrzające kary dla kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Gruntowna reforma kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw (uchwalona 7 lipca 2022 r.) w większości zacznie obowiązywać od 1 października 2023 r. Jakie zmiany co do odpowiedzialności kierowców przewidział ustawodawca? Przede wszystkim znacznie surowszy wymiar kary dla tych, którzy prowadzą w stanie nietrzeźwości. To jednak nie wszystko. Czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu a brak kwalifikacji

18-08-2023

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30.06.23 r., sygn. akt III FSK 2244/21 rozstrzygnął czy brak odpowiednich kwalifikacji lub świadomości członka zarządu spółki kapitałowej wyłącza jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

W komentowanej sprawie naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności byłego członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a dyrektor izby administracji skarbowej utrzymał w mocy tę decyzję.

Czytaj więcej

Własność pierścionka zaręczynowego

11-08-2023
Chociaż sezon ślubny w pełni, to jednak nie zawsze udaje się partnerom skutecznie sfinalizować związek i stanąć na ślubnym kobiercu, by wypowiedzieć sobie upragnione ‘tak’. Wówczas, oprócz rozgoryczenia, przynajmniej jednego z niedoszłych małżonków, pojawiają się kwestie wzajemnych rozliczeń finansowych i prawo do pierścionka zaręczynowego. Czytaj więcej

Nadchodzą ważne zmiany w prawie spadkowym

04-08-2023

W dniu 28.07.br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego. Najważniejsze z nich to:

  • ułatwienia dotyczące odrzucenia spadku przez małoletnie dzieci,
  • zawężony krąg spadkobierców w grupie trzeciej,
  • dodatkowe podstawy wyłączenia od dziedziczenia.
Czytaj więcej

Likwidacja spółki a odpowiedzialność zarządu za jej zobowiązania

28-07-2023
Samo zakończenie funkcjonowania spółki kapitałowej w obrocie nie zwalnia członków zarządu za jej zobowiązania. Przypomniał o tym Sąd Najwyższy w niedawnym postanowieniu, potwierdzając tym samym dokonywaną już przez siebie wykładnię. Czytaj więcej