Kariera

Kariera

„Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi.”
Antoine de Saint-Exupéry

Kancelaria Dawid & Partnerzy nieustanie się rozwija, w związku z tym poszukujemy zdolnych studentów, którzy ukończyli III rok studiów, absolwentów chcących odbyć aplikację adwokacką lub radcowską oraz prawników wpisanych na listę adwokacką albo radcowską.
Szukamy osób zainteresowanych długofalową współpracą, które sprostają wysokim standardom cechującym naszą Kancelarię. Od każdego członka Zespołu wymagamy kreatywności, zaangażowania, sumienności oraz absolutnej dyskrecji.
W zamian zapewniamy harmonijny rozwój z przejrzystą ścieżką awansu, oraz unikalną możliwość zdobywania cennej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności poprzez pracę w zgranym Zespole profesjonalistów nad szeroką gamą ciekawych i skomplikowanych problemów prawnych.
 

 

Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych.

W przypadku zainteresowania udziałem w kolejnych naborach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dobrowolnej zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres najbliższych 12 miesięcy.”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Dawid & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego 30 (dalej: D&P). Dane kontaktowe: sekretariat@dawidpartnerzy.com, tel. +34 365 18 64

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać podane przez Państwa następujące dane osobowe:

 • Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.
   

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Państwo aplikujecie (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.

  Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Państwo abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
   
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane mogą być wykorzystane w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy, do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody.
   

PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
 • prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.
   

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.