Kariera

Kariera

„Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi.”
Antoine de Saint-Exupéry

Kancelaria Dawid & Partnerzy nieustanie się rozwija, w związku z tym poszukujemy zdolnych studentów, którzy ukończyli III rok studiów, absolwentów chcących odbyć aplikację adwokacką lub radcowską oraz prawników wpisanych na listę adwokacką albo radcowską.
Szukamy osób zainteresowanych długofalową współpracą, które sprostają wysokim standardom cechującym naszą Kancelarię. Od każdego członka Zespołu wymagamy kreatywności, zaangażowania, sumienności oraz absolutnej dyskrecji.
W zamian zapewniamy harmonijny rozwój z przejrzystą ścieżką awansu, oraz unikalną możliwość zdobywania cennej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności poprzez pracę w zgranym Zespole profesjonalistów nad szeroką gamą ciekawych i skomplikowanych problemów prawnych.
 

 

Klauzula RODO 

Informujemy, że wysłanie dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych.

W przypadku zainteresowania udziałem w kolejnych naborach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dobrowolnej zgody o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres najbliższych 12 miesięcy.”.

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych http://dawidpartnerzy.com/polityka-prywatnosci-i-cookies.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Dawid & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego 30 (dalej: D&P). Dane kontaktowe: sekretariat@dawidpartnerzy.com, tel. +34 365 18 64;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w D&P:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy, w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dotyczy dobrowolnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przeprowadzania przyszłych naborów rekrutacyjnych;
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu określonego w pkt. 2. Okres ten może zostać przedłużony o czas przedawnienia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż 6 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego);
  2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
  3. odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy i współpracownicy D&P, dostawcy narzędzi informatycznych oraz usług hostingowych;
  4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.