Departament Sporów Sądowych i Sądowo-Administracyjnych

Departament Sporów Sądowych i Sądowo-Administracyjnych

Departament Sporów Sądowych i Sądowo-Administracyjnych zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych obejmujących wszelkie rodzaje postępowań z różnych dziedzin prawa.
Członkowie naszego Zespołu występują przed sądami powszechnymi (w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.