Departament Prawa Bankowego, Finansowego

Departament Prawa Bankowego, Finansowego

Departament Prawa Bankowego, Finansowego zapewnia profesjonalną obsługę podmiotów rynku finansowego oraz doradztwo w zakresie prawa finansowego i prawa rynków kapitałowych. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje swoich Klientów przed m.in. KNF, GPW, a także w toku negocjacji i sporów bankowych.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (CORPORATE FINANCE)

  • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego i wewnętrznego
  • doradztwo i negocjacje w zakresie emisji papierów wartościowych i obrotu instrumentami finansowymi
  • analiza i sporządzanie projektów umów dotyczących finansowania i zabezpieczenia finansowania

PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA (IPO)

  • kompleksowe przygotowanie spółek do debiutu giełdowego

BANCASSURANCE

  • opiniowanie oraz projektowanie rozwiązań z zakresu działalności bankowo-ubezpieczeniowej