Departament Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego

Departament Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego

Departament Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego odpowiada za obsługę prawną w zakresie windykacji należności oraz obrotu wierzytelnościami. Świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie zabezpieczania wierzytelności. Departament stale współpracuje – of counsel z syndykami i doradcami restrukturyzacyjnymi.

Prawnicy departamentu skutecznie reprezentują interesy Klientów Kancelarii w trakcie postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego, a w szczególności zapewniają pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzania analiz, opinii i ekspertyz w zakresie opłacalności postępowań egzekucyjnych i upadłościowych
  • szacowania prognozowanego stopnia zaspokojenia należności
  • obsługi prawnej syndyków i doradców restrukturyzacyjnych
  • negocjacji z wierzycielami, uczestnictwa w radach wierzycieli
  • sporządzania projektów wniosków o upadłość
  • przygotowywania szczegółowych zgłoszeń wierzytelności