Departament Postępowań Mediacyjnych i Arbitrażowych

Departament Postępowań Mediacyjnych i Arbitrażowych

Departament Postępowań Mediacyjnych i Arbitrażowych oferuje kompleksowe przygotowanie i reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania mediacyjnego i arbitrażowego. Postępowanie mediacyjne jest to alternatywny, pozasądowy sposób rozwiązywania konfliktów.

Celem mediacji jest wypracowanie – przy aktywnym udziale bezstronnego mediatora – rozwiązania akceptowalnego przez wszystkie strony konfliktu. Narzędzia te – w odróżnieniu od postępowań sądowych – pozwalają na szybkie osiągnięcie optymalnego poziomu satysfakcji Klienta, przy dużo niższych kosztach postępowania oraz przyczyniają się do podtrzymania i poprawy dotychczasowych relacji między stronami. Usługi arbitrażowe – w odróżnieniu od długotrwałych postępowań sądowych – pozwalają na szybkie i poufne rozstrzygnięcie sporu przez niezależną osobę trzecią. Uważamy, że rozwiązywanie sporów za pomocą metod mediacji i arbitrażu jest najlepszą alternatywą przed wstąpieniem na drogę sądową.