Departament Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii

Departament Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii

Departament Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie dotyczącym prawa własności intelektualnej. Do prawa własności intelektualnej zalicza się regulacje prawa autorskiego oraz patentów i znaków towarowych. Doradzamy naszym Klientom jak chronić wzory użytkowe, tajemnice handlowe i prawa autorskie.

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów zarówno w trakcie postępowań rejestrowych jak i sporów – przed szeregiem instytucji w kraju i za granicą:

  • Urzędem Patentowym RP
  • trybunałami arbitrażowymi
  • OHIM
  • WIPO

Ponadto prawnicy departamentu świadczą pomoc prawną w zakresie zwalczania naruszeń własności intelektualnej, sporządzania opinii prawnych, wycen, umów licencyjnych, etc.