dr Anna Semenova

dr Anna Semenova

adwokat / associate en ru cs
Associate, Doktor Nauk Humanistycznych, tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego. Absolwentka studiów doktoranckich Polskiej Akademii Nauk, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kształciła się i odbywała staże w prestiżowych zagranicznych ośrodkach akademickich, m.in. w Università degli Studi di Roma „La Sapienza” oraz Universiteit Utrecht. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, który ukończyła z wynikiem celującym. Obroniła pracę magisterską z zakresu rosyjskiej i polskiej procedury karnej zatytułowaną „Oględziny w procesie karnym na tle prawnoporównawczym” pod kierunkiem dra hab. Jarosława Zagrodnika. Po ukończeniu studiów złożyła egzamin na aplikację adwokacką, po czym rozpoczęła jej odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Laureatka izbowego konkursu krasomówczego w 2017 r. W okresie studiów współpracowała z częstochowskimi kancelariami, specjalizując się głównie w prawie gospodarczym i karnoskarbowym, a także w obsłudze podmiotów zagranicznych z Ukrainy i Rosji. Swoje zainteresowania koncentruje wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego.