Paweł Grzelak

Paweł Grzelak

adwokat / senior associate en fr

Senior associate, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.) oraz Uniwersytetu w Orleanie (2012 r.). Z wynikiem bardzo dobrym złożył egzaminy magisterskie z zakresu postępowania cywilnego oraz techniki sądowej kontroli aktów administracyjnych. Stypendysta programu Erasmus, w ramach którego uzyskał Dyplom Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Tuluzie. W latach 2012-2014 aplikant adwokacki, a od 2015 r. adwokat – początkowo przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a następnie w Warszawie.

Z Kancelarią D&P związany od 2018 r. Uczestniczy w projektach z zakresu prawa gospodarczego, obsługując wiodących producentów różnych branż. Współtworzy praktykę postępowań z elementem zagranicznym. Świadczy pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym karnego skarbowego, oraz prawa pracy.

Od 2019 r. doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN (prawo europejskie).