Paweł Grzelak

Paweł Grzelak

adwokat / senior associate en fr
Senior associate, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Orleanie. Z wynikiem bardzo dobrym złożył egzaminy magisterskie z zakresu postępowania cywilnego oraz techniki sądowej kontroli aktów administracyjnych. Stypendysta programu Erasmus, w ramach którego uzyskał Dyplom Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Tuluzie. Wpisany na listę adwokatów w 2015 r. Zajmuje się prawem cywilnym, karnym oraz prawem pracy. Wspiera placówki oświatowe w procesie reformy edukacji oraz polityce kadrowej.