Jarosław T. Dawid

Jarosław T. Dawid

adwokat / managing partner de ru

Założyciel oraz partner zarządzający Dawid & Partnerzy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Zdobywca I miejsca w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Obronił pracę magisterską pt. „Przejęcie – przekazanie ścigania karnego z zagranicy” pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Marszała. Po studiach odbył dwie aplikacje: sądową (egzamin sędziowski 1989) i adwokacką (egzamin adwokacki 1994).
W 1994 roku wpisany na listę adwokatów w Częstochowsko-Piotrkowskiej Izbie Adwokackiej w Częstochowie założył swoją Kancelarię. Od początku wśród jej Klientów znajdowały się firmy tworzące obecnie czołówkę polskiego biznesu. Adwokat Jarosław Dawid koordynuje pracę całego Zespołu oraz uczestniczy w ustalaniu strategii prowadzonych spraw.
Aktywnie działa w samorządzie adwokackim, od 1995 roku jako Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, od 2004 roku jako Wiceprezes, a od 2007 roku jako Prezes tego Sądu.
Od 2002 roku prowadzi zajęcia z procedury w ramach szkoleń dla aplikantów Izby Adwokackiej. Od 2003 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnych (egzaminy adwokackie, kolokwia roczne). Współautor publikacji, i artykułów w Rzeczpospolitej, NaTemat.pl i we Wprost (konsultacja).
Delegat Izby na Krajowe Zjazdy Adwokatury w 2009, 2010, 2016 i 2021 roku.
Uczestnik Krajowego Zjazdu Prawników w Katowicach w 2017 roku.
Członek Zespołu Naczelnej Rady Adwokackiej ds. zmiany Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej(od 2021), Zespołu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ds. informatyzacji postępowań dyscyplinarnych (od 2022) oraz Zespołu ds. kosztów postępowań dyscyplinarnych Adwokatury (od 2023).
Za pracę w samorządzie adwokackim został odznaczony przez Prezydenta RP w 2008 roku Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a w 2016 na XII Krajowym Zjeździe Adwokatury udekorowany Odznaką Adwokatura Zasłużonym przyznaną przez Naczelna Radę Adwokacką. 
Za społeczną działalność pozazawodową (ratownik wodny, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Częstochowskiego WOPR) – w 2005 Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Częstochowskiego WOPR, w 2012 Srebrną Honorową Odznaką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w 2022 Komandorią WOPR.