Jarosław T. Dawid

Jarosław T. Dawid

adwokat / managing partner de ru
Założyciel oraz partner zarządzający Dawid & Partnerzy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Zdobywca I miejsca w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Obronił pracę magisterską pt. „Przejęcie – przekazanie ścigania karnego z zagranicy” pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Kazimierza Marszała. Po studiach odbył dwie aplikacje: sądową (egzamin sędziowski 1989) i adwokacką (egzamin adwokacki 1994).
W 1994 roku został wpisany na listę adwokatów w Częstochowsko-Piotrkowskiej Izbie Adwokackiej w Częstochowie i założył swoją Kancelarię. Od początku wśród jej Klientów znajdowały się firmy tworzące obecnie czołówkę polskiego biznesu. Adwokat Jarosław Dawid koordynuje pracę całego Zespołu oraz uczestniczy w ustalaniu strategii prowadzonych spraw.
Bierze aktywny udział w działalności samorządu adwokackiego, od 1995 roku jako Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, od 2004 roku jako Wiceprezes, a od 2007 roku jako Prezes tego Sądu.
Od 2002 roku prowadzi zajęcia z procedury w ramach szkoleń dla aplikantów Izby Adwokackiej. Od 2003 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnych (egzaminy adwokackie, kolokwia roczne). Współautor publikacji, i artykułów w Rzeczpospolitej i we Wprost  (konsultacja).
Był delegatem Izby na Krajowe Zjazdy Adwokatury w 2009, 2010 i 2016 roku. Uczestnik Krajowego Zjazdu Prawników w Katowicach w 2017 roku.
Za pracę w samorządzie adwokackim został odznaczony przez Prezydenta RP w 2008 roku Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a w 2016 na XII Krajowym Zjeździe Adwokatury udekorowany Odznaką Adwokatura Zasłużonym przyznaną przez Naczelna Radę Adwokacką. Za społeczną działalność pozazawodową – w 2012 roku Srebrną Honorową Odznaką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w 2005 roku Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Częstochowskiego WOPR.