Małgorzata Szady

Małgorzata Szady

adwokat / associate en
Associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, który ukończyła z bardzo dobrą średnią. Obroniła pracę magisterską pt. „Instytucja przebaczenia w polskim prawie spadkowym”. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymywała stypendium Rektora za doskonałe wyniki w nauce. Uczestniczyła w programie „Street law”, prowadzonym przez Studencką Poradnię Prawa. Obecnie aplikantka adwokacka w Częstochowsko-Piotrkowskiej Izbie Adwokackiej w Częstochowie.
Karierę zawodową rozpoczęła od praktyk studenckich w naszej Kancelarii. Laureatka izbowego konkursu krasomówczego w 2015 r. i 2016 r. Wyróżniona w środowiskowym konkursie krasomówczym w 2016 r.
Swoje zainteresowania skupia wokół prawa cywilnego, w szczególności roszczeń odszkodowawczych oraz prawa rodzinnego.