Karolina Matyga

Karolina Matyga

adwokat / associate en de

Junior associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obroniła pracę magisterską pt. „Kwalifikacja porozumień cenowych jako praktyk ograniczających konkurencję” pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Małgorzaty Sieradzkiej. Laureatka II miejsca w Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Koło Prawa Karnego Uczelni Łazarskiego. W okresie studiów czynnie udzielała się w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz w studenckich kołach naukowych m.in. prawa międzynarodowego oraz prawa konstytucyjnego. Brała udział w licznych seminariach i konferencjach m.in. „Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia” oraz „Wymowa prawnicza” zorganizowanej przez WPiA UKSW, Fundację Adwokatury Polskiej, Legalis, „Edukację Prawniczą”. Odbywała praktyki w największych warszawskich kancelariach. W kręgu zainteresowań prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo handlowe.