Marta Glajzner-Sobczak

Marta Glajzner-Sobczak

adwokat / senior associate en
Senior associate, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za doskonałe wyniki w nauce. Obroniła pracę magisterską pt. „Sytuacja procesowa osoby podejrzanej w ujęciu normatywnym oraz w orzecznictwie sądowym” pod kierunkiem prof. Jerzego Skorupki.
W 2016 r. zdała egzamin adwokacki i jest wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach wrocławskich, w urzędach państwowych, jednostkach prokuratury i sądu.
Interesuje się prawem i postępowaniem karnym sensu largo. W kancelarii odpowiada również za prowadzenie spraw cywilnych.