Michał Windak

Michał Windak

adwokat / senior associate en
Senior associate, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obronił pracę magisterską pt. „Sytuacja Nasciturusa w prawie prywatnym” pod kierunkiem prof. Wojciecha Klyty. Uzyskał również tytuł magistra finansów i rachunkowości (specjalność: finanse przedsiębiorstw, praca magisterska pt. „Wycena przedsiębiorstw przy fuzjach i przejęciach”) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także tytuł licencjata z zakresu nauk politycznych. Wpisany na listę adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Obecnie realizuje prestiżową, międzynarodową certyfikację z zakresu finansów i rachunkowości – ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Od 2010 roku zawodowo związany z bankowością, finansami przedsiębiorstw i consultingiem w relacjach B2B. Z Kancelarią współpracuje stale od 2015 roku, zajmując się tworzeniem strategii negocjacyjnych, procesowych oraz bieżącą obsługą prawną klientów Kancelarii, w tym dużych podmiotów gospodarczych (m.in. z branży przemysłowej, budowlanej, IT oraz FinTech).

Swoją praktykę i zainteresowania zawodowe, skupia wokół polskiego oraz europejskiego prawa: finansowego, kontraktów, z uwzględnieniem problematyki przestępczości gospodarczej i skarbowej, a także wyceny przedsiębiorstw oraz procesów M&A.