Departament Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Departament Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

Departament Prawa Medycznego i Farmaceutycznego stawia czoła dynamicznie zmieniającym się regulacjom na rynkach farmaceutycznym i medycznym. Nieocenioną pomoc stanowi Zespół departamentu, świadczący usługi doradcze dotyczące prawa krajowego i norm Unii Europejskiej, m.in. w zakresie bieżącej działalności w świetle ustawy refundacyjnej oraz problematyki obrotu wyrobami farmaceutycznymi.

Obok usług doradczych departament odpowiada za prowadzenie:

  • spraw odszkodowawczych
  • postępowań karnych o tzw. błąd w sztuce
  • postępowań dyscyplinarnych we właściwych samorządach zawodowych oraz przed sądami administracyjnymi, czy Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.