Departament Prawa Gospodarczego, Fuzji i Przejęć

Departament Prawa Gospodarczego, Fuzji i Przejęć

Departament Prawa Gospodarczego, Fuzji i Przejęć zapewnia specjalistyczną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, o zasięgu krajowym i zagranicznym. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klientów.
Poza bieżącą obsługą Kancelaria świadczy m.in. usługi w zakresie tworzenia i likwidacji spółek, ładu korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prowadzenia sporów.

TWORZENIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK 

 • negocjacje i sporządzanie projektów umów, statutów i porozumień z akcjonariuszami
 • doradztwo w zakresie przekształceń i restrukturyzacji
 • powoływanie i znoszenie filii, przedstawicielstw oraz oddziałów krajowych i zagranicznych
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu rejestrowym

ŁAD KORPORACYJNY (CORPORATE GOVERNANCE)

 • doradztwo w zakresie opracowania oraz wdrażania: regulaminów i procedur wewnętrznych, w szczególności dotyczących funkcjonowania walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządu, audytu wewnętrznego
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek
 • opracowanie i wdrożenia tzw. dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • doradztwo w zakresie polityki zgodności (compliance)

FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

 • kompleksowe doradztwo i reprezentacja naszych Klientów w trakcie procedury fuzji i przejęć
 • doradztwo i opracowanie projektów listów intencyjnych, kontraktów na wyłączność, porozumień o zachowaniu poufności
 • analiza due diligence i określanie struktur transakcji

PROWADZENIE SPORÓW
Prawnicy departamentu reprezentują naszych Klientów w trakcie sporów przed Sądami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.