Departament Prawa Ochrony Danych Osobowych

Departament Prawa Ochrony Danych Osobowych

Departament Prawa Ochrony Danych Osobowych w ramach swojej specjalizacji świadczy fachowy audyt i kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. Dostrzegając poważne zagrożenie w tych zagadnieniach, doradzamy Klientom jak minimalizować ryzyko wycieków danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Naszą pomoc oferujemy dla osób fizycznych, spółek działających w różnych branżach oraz dla podmiotów świadczących swoje usługi za pośrednictwem Internetu. 

Nasza praktyka skupia się m.in. na:

 • szczegółowym audycie ochrony danych osobowych
 • merytorycznym przygotowaniu administratorów do stosowania RODO (ang. GDPR)
 • prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • opracowywaniu wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • wdrożeniu u Klienta RODO oraz wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych w szczególności: polityka bezpieczeństwa, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem
 • opracowywaniu polityki prywatności
 • doradztwie w zakresie opracowywania klauzul ochrony danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych
 • doradztwie w zakresie ochrony i zasad legalnego pozyskiwania informacji gospodarczych
 • reprezentowaniu Klientów w kontrolach prowadzonych przez GIODO (wkrótce PUODO)
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
 • doradztwie w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich
Chcesz wiedzić więcej? Zapraszamy do naszego serwisu poświęconego zagadnieniom związanym z RODO »