Departament Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych

Departament Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych

Departament Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych zajmuje się prowadzeniem obsługi prawnej organów administracji publicznej. Nasi prawnicy specjalizują się również w sprawach przed organami administracyjnymi na wszystkich etapach w tym w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczymy usługi w zakresie prawa zamówień publicznych. Wspieramy zarówno podmioty prywatne jak i publiczne oferując pełen zakres usług.

Nasza praktyka skupia się m.in. na:

 • sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzaniu skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych
 • prowadzeniu spraw dotyczących inwestycji drogowych, budowlanych, liniowych
 • doradztwie w zakresie uzyskiwania zezwoleń i koncesji
 • sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, dróg publicznych i transportu
 • przygotowaniu dokumentacji celem uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia ze względu na uwarunkowania środowiskowe
 • zagadnieniach dotyczących świadectw i tytułów uzyskanych w innych państwach
 • sprawach z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego, ochrony danych osobowych i pomocy prawnej cudzoziemcom
 • odzyskiwaniu mienia utraconego, wywłaszczonych nieruchomości
 • występowaniu o legalizację samowoli budowlanej
 • zagadnieniach dotyczących gospodarki komunalnej