Departament Compliance

Departament Compliance

Departament Compliance wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i doradza w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Obecnie przedsiębiorstwa i organizacje działają w niepewnym otoczeniu biznesowym. Głównym zadaniem jest obniżenie ryzyka związanego z podejmowaniem ciężkich decyzji. Nasi prawnicy dostosowują procedury obowiązujące w danej firmie do realiów prawnych. Zapewniamy bieżący nadzór nad wszelkimi prawnymi aspektami działalności Klienta celem uniknięcia niezgodnych z prawem regulacji.

Wprowadzamy system zgodności, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo prawne i organizacyjne. Naszym celem jest zapobiegnięcie powstawaniu konfliktu interesów, wprowadzanie zasad dotyczących współpracy z podmiotami zewnętrznymi, czy dostosowanie wewnętrznych regulacji.

Przede wszystkim tworzymy dla naszych Klientów systemy kontroli wewnętrznej, które pozwalają sprawniej poruszać się po skomplikowanej rzeczywistości biznesowej.

Nasza pomoc skupia się na wydajnym doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem i jak najlepszym dopasowaniu struktury, procesów biznesowych i profilu organizacji.