Newsy

Newsy

Karty stałego klienta a RODO

27-07-2018
Konsumenci, często skuszeni możliwością zbierania punktów i uzyskiwania zniżek, przystępują do programów lojalnościowych, otrzymując tym samym karty stałego klienta. Co do zasady, aby móc dostać kartę, należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu czy płeć. Czy taki zakres zbieranych danych jest zgodny z RODO? Czytaj więcej

Zmiany w prawie prasowym

25-07-2018
W ubiegły piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy – prawo prasowe. Celem nowelizacji jest dostosowanie archaicznych przepisów ustawy do aktualnie obowiązującego prawa.
Obecnie, zgodnie z omawianą ustawą, „Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie”. Zmiana będzie krótka – skreślenie wyrazu „obywatel”. Formalnie pozwoli to udzielać informacji osobom przebywającym w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi, a także osobom prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej. Czytaj więcej

III EDYCJA KONKURSU „OD MUNDURKA DO TOGI” 

23-07-2018
Z dumą pragniemy poinformować, że po sukcesie I i II edycji Konkursu „Od mundurka do togi” postanowiliśmy zorganizować III edycję!
Naszym celem pozostaje niezmiennie odkrycie talentów, wybitnych uczniów, którzy wykazują zainteresowanie prawem, historią i wiedzą o społeczeństwie. Ponadto zależy nam, aby dotrzeć do młodzieży, gdy stoją przed trudnym wyborem dotyczącym dalszego rozwoju. Czytaj więcej

Pierwsze kary za nieprzestrzeganie ODO

20-07-2018
RODO obowiązuje już od prawie 2 miesięcy. Dla jednych był to czas wytężonej pracy celem wdrożenia unijnych przepisów, a dla innych niezrozumiała gonitwa za dostosowaniem się do nowych regulacji. Którzy z nich mieli rację? Czytaj więcej

Jawność rozprawy, ale nie we Wrocławiu – interwencja RPO

18-07-2018
Jeden z przepisów regulaminu Sądu Okręgowego we Wrocławiu stanowi, że na teren Sądu mogą wchodzić jedynie osoby posiadające aktualne wezwanie lub zawiadomienie o terminie rozprawy bądź posiedzenia, a także osoby, które wykażą uzasadnioną potrzebę załatwienia innej sprawy. Nadto, osoby upoważnione do przebywania w Sądzie zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w kierunku miejsca docelowego, określonego na wezwaniu lub zawiadomieniu, bądź załatwienia innej sprawy. Czytaj więcej

Prawa pacjentów w RODO – jak przygotować się do ich zagwarantowania?

16-07-2018
Z początkiem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"), pacjenci zostali wyposażeni w nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych. Zobowiązani do ich zagwarantowania są administratorzy. Administratorami są osoby lub podmioty, którzy ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. Czytaj więcej

Konstytucyjność odrzucenia skargi kasacyjnej?

13-07-2018
Wyrokiem z dnia 11 lipca br. TK uznał za konstytucyjny rygor procedury cywilnej, który pozwala SN odrzucić skargę kasacyjną ze względu na braki formalne.
Do TK uczestniczka postępowania zaskarżyła przepisy regulujące odrzucenie skargi kasacyjnej bez wezwania skarżącego do usunięcia braków. SN odrzucił na ich podstawie, sporządzoną przez jej pełnomocnika, skargę kasacyjną z uwagi na to, że nie spełniała ona wymogów formalnych, tj. nie wskazano zakresu zaskarżenia. Czytaj więcej

Instytucja przedawnienia – powrót do przeszłości

11-07-2018
W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do Kodeksu Cywilnego zmianie uległa instytucja przedawnienia roszczeń, która – w zamierzeniu ustawodawcy - ma być zmianą na korzyść konsumenta. Czytaj więcej

Sukces członka Zespołu D&P

09-07-2018
Z przyjemnością informujemy, że Jakub Szewczyk współpracujący z D&P jako paralegal zdał dzisiaj z doskonałym wynikiem egzamin magisterski. Czytaj więcej