Newsy

Newsy

Następcza weryfikacja wniosków stanowiących podstawę dofinansowania przedsiębiorców

09-11-2020

W ramach działań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom gospodarczym, których przyczyną jest epidemia wirusa SARS-CoV-2, Polska na chwilę obecną przeznaczyła 123 mld PLN na ochronę miejsc pracy i gospodarki, w tym 60 mld PLN w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Podstawą uzyskania świadczenia było spełnienie określonego rodzaju kryteriów, co poświadczane było głównie poprzez oświadczenie samego zainteresowanego. Od samego początku właściwe organy zapowiadały jednak, że będą przeprowadzać weryfikację następczą złożonych wniosków. Teraz właśnie następuje kontrola prawidłowości wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Przedsiębiorco odzyskasz VAT w odniesieniu do wszelkich nieściągalnych wierzytelności!

30-10-2020
Do tej pory w polskim systemie prawnym rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „złych długów” regulowały restrykcyjne oraz kazuistyczne przepisy art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy te były niekorzystne dla przedsiębiorców, gdyż ograniczały możliwość odzyskania podatku VAT z faktur, za które kontrahent nie uiścił zapłaty. Czytaj więcej

Prawo do ciepła z kaloryfera i koszty z nim związane

27-10-2020

W związku z coraz niższymi temperaturami na zewnątrz oraz rozpoczęciem sezonu grzewczego mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinny mieć na uwadze dwie kwestie związane z rozsądnym używaniem termostatu kaloryfera w swoim mieszkaniu:

  1. zakręcony termostat kaloryfera szkodzi pozostałym sąsiadom,
  2. zakręcenie termostatu przez lokatora nie zmienia faktu, że lokal jest nadal ogrzewany z sąsiednich lokali, za co lokator powinien uiszczać opłaty.
Czytaj więcej

Ślubowanie adwokackie 2020 

20-10-2020
19 października odbyło się ślubowanie członków Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, którzy z wynikiem pozytywnym zdali tegoroczny egzamin adwokacki.
Z przyjemnością informujemy, iż Magdalena Ryś oraz Anna Semenova współpracujące z D&P otrzymały wyróżnienie za osiągnięty wynik egzaminu.

Ślubowanie adwokatów 2020  Czytaj więcej

Nowe uprawnienia kontrolne organów podatkowych związane z epidemią wirusa SARS-COV-2

16-10-2020
Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa został dodany art. 119zhb. Zgodnie z art. 119zhb § 1 Ordynacji podatkowej „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zlecać izbie rozliczeniowej dokonanie analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów”. Czytaj więcej

Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym

08-10-2020
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w indywidualnej interpretacji (nr. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS), że skoro pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej mają co do zasady charakter zwrotny, to tym samym nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie ich otrzymania. Czytaj więcej

Lex Uber

02-10-2020
Z dniem 1 października 2020 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, która zrównuje podmioty takie jak Uber ze zwykłymi taksówkami. Znowelizowana ustawa nakłada tym samym zwiększony zakres obowiązków na osoby świadczące przewóz osób za pośrednictwem platformy Ubera. Czytaj więcej

Szkalujący komentarz w sieci

25-09-2020
Naczelny Sąd Administracyjny przesądził orzeczeniem zapadłym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I OSK 4332/18, że podmiot prowadzący portal internetowy powinien udostępnić dane internauty, który zbyt ostro krytykował inną osobę. Na lokalnym portalu umieścił bowiem wpis: „Do kryminału z tymi złodziejami. Okradają dzieci, ciekawe gdzie jest kasa, a D. powinien odpowiedzieć przed sądem”. Osoba, której dotyczył wpis, poczuła się dotknięta i postanowiła wnieść przeciwko internaucie oskarżenie. Czytaj więcej

Daninę solidarnościową uiszcza się bez względu na straty!

22-09-2020
Stratę podatkową można odliczyć tylko od dochodów z działalności gospodarczej. Nawet jeśli znacznie obniży ona PIT, to nie wpłynie na wysokość daniny solidarnościowej. Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Od dochodów z udziałów w spółce płaci podatek liniowy 19 proc. W zeznaniu PIT-36L za 2019 r. odliczył od dochodu straty ze spółki za 2018 r. Zapytał, czy od podstawy obliczenia daniny solidarnościowej także może odliczyć straty. Czytaj więcej