Newsy

Newsy

Spółka może kupować usługi od byłych pracowników

28-01-2022
Firmie wolno odliczyć VAT z faktur wystawianych przez przedsiębiorców, którzy niedawno byli w niej zatrudnieni. O interpretację indywidualną wystąpiła spółka z o.o. działająca w branży informatycznej, która zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują zlecone przez klientów projekty. Czytaj więcej

Intruz na parkingu

21-01-2022
Prywatne miejsce parkingowe, jak każda własność czy choćby prawo najmu, podlega ochronie prawnej, ale w wielu wypadkach jest ona iluzoryczna. Właściciel miejsca parkingowego w przypadku jego bezprawnego zajęcia przez inny pojazd ma możliwość zgłosić zajęcie miejsca parkingowego na policję lub do straży miejskiej, co może skutkować nałożeniem na osobę parkującą mandatu karnego od 400,- do 800,- PLN. Czytaj więcej

TSUE orzekł, kiedy lot uznać za „odwołany”

10-01-2022
Jeśli przewoźnik lotniczy przyśpiesza lot o ponad godzinę, to należy go uznać za "odwołany" - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To niejedyny wyrok dotyczący praw pasażerów samolotów, który zapadł w ostatnim czasie w Luksemburgu (wyroki w połączonych sprawach C-146/20, C-188/20, C-196/20 i C-270/20, Azurair i in., w sprawie C-263/20 Airhelp oraz w sprawie C-395/20Corendon/Airlines). Czytaj więcej

Sukces Klienta D&P

30-12-2021
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił naszą skargę kasacyjną w sprawie w której organy nakazały przywrócić naszemu klientowi poprzedni sposób zagospodarowania terenu. W ocenie organów dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu był niezgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie w trakcie procedowania wniosku o wydanie warunków zagospodarowania terenu. Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne 2021

24-12-2021
W imieniu całego Zespołu D&P życzymy Państwu spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, niegasnącej nadziei oraz chwil roziskrzonych radością.

Niech Nowy Rok 2022 okaże się czasem wielu pozytywnych zmian oraz realizacji planów osobistych i zawodowych.
  Czytaj więcej

SN: kara umowna za każdy dzień zwłoki może być naliczana bez ograniczeń

13-12-2021
W umowach na wypadek niedociągnięć w wykonaniu umowy określone są często sankcje pieniężne za każdy dzień opóźnienia albo zwłoki. Sąd Najwyższy w uchwale zapadłej w sprawie o sygn. III CZP 16/21 przesądził, że nie musi być oznaczony końcowy termin naliczania kary umownej. Czytaj więcej

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

24-11-2021
Na żądanie zarządu właściciel mieszkania będzie musiał je udostępnić do kontroli instalacji. Zarządca nieruchomości powinien móc wejść w asyście służb do prywatnego mieszkania, w którym doszło do awarii. Nad wprowadzeniem takiej zmiany w ustawie o własności lokali myśli resort rozwoju i technologii. Przesądzona została natomiast nowelizacja tego aktu, na mocy której zarząd wspólnoty będzie miał prawo dokonać okresowej bądź doraźnej kontroli stanu instalacji w prywatnym mieszkaniu, gdy jego użytkownik będzie się opierał. Czytaj więcej

SN uchwalił nową zasadę prawną – świadek może kłamać ze strachu

18-11-2021
Składający zeznania ma prawo do obrony przed karą, ale nie może pomawiać innych osób. Siedmioosobowy skład Izby Karnej Sądu Najwyższego nie miał we wtorek żadnych wątpliwości. Świadek (podejrzany), korzystając z prawa do obrony, może kłamać w obawie przed karą, ale tylko kiedy swoimi zeznaniami nie pomawia innej osoby. Uchwale nadano moc zasady prawnej. Czytaj więcej

Jarosław T. Dawid dla Rzeczpospolitej

05-11-2021

Pełny tekst:
Do tej pory w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu nie ma jednoznacznej regulacji dotyczącej współpracy adwokatów z nieprofesjonalnymi podmiotami zajmującymi się de facto świadczeniem pomocy prawnej, w tym np. dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Czytaj więcej