Newsy

Newsy

Zakaz poruszania się w noc sylwestrową

21-12-2020
W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projekt w pkt 9 przewiduje wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. Czytaj więcej

Złe długi

17-12-2020
Już wcześniej informowaliśmy Państwa o pojawieniu się nowej możliwości odzyskania VAT’u od nieściągalnych wierzytelności. Perspektywę taką zapowiedział wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15.10.20 r. wydany w sprawie C-335/19.
W dniu 7 grudnia br. wyrok ten wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tym samym, podatnicy, którzy są zainteresowani odzyskaniem nadpłaconego VAT (wraz z odsetkami od dnia zapłaty podatku do dnia jego zwrotu) mogą w ciągu 30 dni od tej daty złożyć wnioski o stwierdzenie (i zwrot) nadpłaty podatku. Czytaj więcej

Zyski osiągane przez spółkę komandytową po zmianach CIT

14-12-2020
1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123). Czytaj więcej

Wiek emerytalny a praca

09-12-2020
Jeśli w trakcie postępowania sądowego o przywrócenie do pracy pracownik osiągnie wiek emerytalny, nie pozbawi go to należnych mu praw. To sedno najnowszego wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego, który zapadł w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I PK 197/19 Czytaj więcej

I etap Konkursu „Od mundurka do togi” - V EDYCJA

07-12-2020
W dniu dzisiejszym (7 grudnia br.) odbył się I etap Konkursu "Od munudrka do togi", który został przeprowadzony w formie elektronicznej.
Wzięło w nim udział prawie 70. Uczestników z całej Polski.
  Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny uchyla zbyt wysokie opłaty w przetargach

04-12-2020
Pięciokrotnie wyższa od wpisu kwota za odwołanie do sądu przy zamówieniach publicznych narusza prawo przedsiębiorców do sądu. Tak orzekł w dniu 2 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem zapadłym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt SK 9/17. Czytaj więcej

Przewlekłość postępowania a epidemia wirusa SARS-CoV-2

27-11-2020
Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, strona postępowania która doświadczyła przewlekłości postępowania może domagać się wypłaty na jej rzecz kwoty w wysokości od 2.000,- PLN do 20.000,- PLN. Czytaj więcej

Prywatny monitoring a RODO

24-11-2020
Wojewódzki Sąd Administracyjny w postępowaniu prowadzanym pod sygn. akt II SA/Wa 415/19 stwierdził, że nie wolno bez zgody nagrywanego zaglądać w jego okna prywatną kamerą, nawet jeżeli jest to podyktowane obawą o swoje bezpieczeństwo i przypadkami wandalizmu w budynku. Do tego stwierdzenia doszedł Sąd, uznając, że doszło do przekroczenia przepisów o ochronie danych osobowych. Czytaj więcej

"Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie”

12-11-2020
W 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Kinie Studyjnym OKF Iluzja miał premierę film dokumentalny dotyczący kilku konspiracyjnych wizyt Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. Od wczoraj można go również zobaczyć w serwisie YouTube. Czytaj więcej