Newsy

Newsy

Nowelizacja w prawie podatkowym – najem prywatny

21-07-2023
W lipcu weszły w życie przepisy, które podwyższyły limity rocznego przychodu dla małżeństw czerpiących przychody z najmu prywatnego. Zasadą jest, że przychód z najmu prywatnego do kwoty 100.000 PLN rocznie jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 %, a powyżej tej kwoty – w wysokości 12,5 %. Przed zmianą przepisów, aby płacić niższą stawkę ryczałtu, łączny przychód małżonków nie mógł przekroczyć kwoty 100.000 PLN. Czytaj więcej

Rekompensata za opóźniony, odwołany lub przyspieszony lot

14-07-2023
Wakacje to czas wzmożonych podróży. Podróżujący często korzystają z usług linii lotniczych. Nie zawsze jednak podróż przebiega planowo. Co w przypadku opóźnienia lotu o 3 godziny, odwołania lub przyspieszenia lotu? W takiej sytuacji pasażerom przysługuje rekompensata finansowa. Jej wysokość jest jednak uzależniona od odległości między lotniskiem startu i lądowania. Rekompensata może wynosić 250 euro w przypadku lotów do 1500 km, 400 euro w przypadku lotów powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km, 600 euro dla lotów dalszych - powyżej 3500 km. Czytaj więcej

Na horyzoncie nowa definicja „budowli” i „budynku” –  ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości

07-07-2023
4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niekonstytucyjna. Niezgodność polega na naruszeniu zasady uregulowania przedmiotu opodatkowania w ustawie (art. 217 Konstytucji) oraz zasady powszechności opodatkowania (art. 84). Takie rozstrzygnięcie stanowi największą rewolucję w przedmiocie podatku od nieruchomości od lat, choć jej dokładny zakres i konsekwencje poznamy dopiero w najbliższych miesiącach. Czytaj więcej

Zwaloryzowana kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

30-06-2023
Wszyscy znamy niezbyt optymistyczne powiedzenie Benjamina Franklina – „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.”. Obecnie polskie prawo podatkowe podlega tak nieustannym zmianom, że nie ma mowy o jego - „pewności”. Wśród szeregu zmian na niekorzyść podatników doczekaliśmy się wreszcie jednej pozytywnej. Czytaj więcej

Banki nie mogą żądać wynagrodzenia od frankowiczów!

15-06-2023
Zgodnie z wydanym w dniu dzisiejszym wyrokiem TSUE w sprawie C-520/21, bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jednocześnie, obowiązujące prawo nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu walutowego, kredytobiorcy żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat. Czytaj więcej

Sukces

31-05-2023
Z przyjemnością informujemy, iż nasza koleżanka Joanna Chrząstek współpracująca z D&P jako junior associate, uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.
Gratulując uzyskania tytułu radcy prawnego, składamy jednocześnie – w imieniu całego Zespołu – życzenia dalszych sukcesów w karierze zawodowej. Czytaj więcej

Kodeks Etyki Adwokackiej - reklama

12-05-2023
Zespół Naczelnej Rady Adwokackiej, którym kieruje adw. Przemysław Stęchły, z nieocenionym udziałem adw. Piotra Piesiewicza, a którego członkiem jest adw. Jarosław T. Dawid, zakończył kolejny etap prac nad aktualizacją Kodeksu Etyki Adwokackiej. Czytaj więcej

Opieka prawna pro bono nad częstochowskim WOPR

01-05-2023
Od kilku lat D&P wspiera pro bono w działaniach prawnych częstochowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W podziękowaniu za pomoc i współpracę, na Walnym Zebraniu Delegatów 27.04. br Czytaj więcej

Spotkanie sądowego pionu dyscyplinarnego Adwokatury

17-04-2023
W dniach 14-16 kwietnia br. w Iławie odbyło się spotkanie sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i prezesów Sądów Dyscyplinarnych Izb Adwokackich. Uczestniczył w nim adwokat Jarosław. T Dawid, od 2007 roku Prezes Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej IA. Czytaj więcej