Newsy

Newsy

Konsument jeszcze silniejszy?

09-09-2022
Pod obrady Sejmu ma trafić rządowy projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego. Proponowane zmiany mają jeszcze bardziej zwiększyć ochronę konsumentów w sporze z przedsiębiorcami. Czytaj więcej

Opodatkowanie darowizn pieniężnych pomiędzy rodziną

02-09-2022
Darowizna – tj. nieodpłatne przekazanie określonego składnika majątku – pomiędzy rodziną jest powszechna, np. rodzice przekazują dzieciom nieruchomość, samochód, czy też pieniądze. Warto przy tym wiedzieć, że jakkolwiek odbywa się to między najbliższymi osobami, to przepisy prawa w niektórych przypadkach - a raczej w większości – wymagają zgłoszenia tego faktu. Szczególną uwagę należy zwrócić na darowiznę pieniędzy. Czytaj więcej

Kiedy sąsiadem jest lotnisko – odszkodowanie

12-08-2022
Mieszkanie przy lotnisku niekoniecznie należy do najprzyjemniejszych. Hałas wywoływany przez samoloty na dłuższą chwilę bywa uciążliwy. Z tego też powodu co do zasady nieruchomości położone w obrębie lotniska są dużo tańsze aniżeli te oddalone o kilka kilometrów dalej. Jeżeli zaś nieruchomość objęta została tzw. obszarem ograniczonego użytkowania, np. właśnie z powodu ponadnormatywnego hałasu – jego właściciel może domagać się odszkodowania za zmniejszenie jej wartości. Czytaj więcej

Ułatwienia dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

05-08-2022
Co prawda projektowane, ale (za)pewne zmiany zajdą w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają być dostosowane do unijnej dyrektywy. Dotyczą one w istocie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich oddziałów. Zmiany mają na celu rozszerzenie i ułatwienie wymiany informacji pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Czytaj więcej

Wakacje kredytowe

29-07-2022
29 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Jednym z jej najważniejszych postanowień jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej. Czytaj więcej

Większa ochrona nabywców w relacjach z deweloperem

06-07-2022
W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowa ustawa zastąpiła poprzednie regulacje w tym przedmiocie i zwiększa ochronę nabywców lokali lub domów jednorodzinnych w relacjach z deweloperem. Czytaj więcej

Polski Ład 2.0.

01-07-2022
Z dniem pierwszego lipca weszła w życie nowelizacja „Polskiego Ładu” zwana również „Nowym -Nowym Ładem”, bądź  „Polskim Ładem 2.0.” Część przepisów ma obowiązywać z mocą wsteczną – tj. od dnia 1 stycznia 2022 r., część od lipca, a część dopiero od przyszłego roku. Czytaj więcej

Dziedziczymy zaległości podatkowe – a co z ulgami?  

24-06-2022
Zdaniem organów skarbowych, spadkobiercy dziedziczą wszystkie zaległości podatkowe (wraz z odsetkami) zmarłego, lecz nie przysługują im zwolnienia i ulgi podatkowe, z których on mógł skorzystać.
Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, iż zwolnienia to uprawnienia osobiste, ściśle związane z osobą zmarłego, a tym samym – nie podlegające dziedziczeniu. Spadkobiercy mogą za to korzystać z niektórych uprawnień zmarłego – np. prawa do zwrotu podatku bądź  jego nadpłaty, czy też rozłożenia zaległości na raty. Czytaj więcej

Sukces prawniczki D&P

10-06-2022
Z przyjemnością informujemy, iż nasza koleżanka Karolina Matyga współpracująca z D&P jako junior associate, uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Czytaj więcej