Newsy

Newsy

Sukces prawniczki D&P

08-10-2018
Z przyjemnością informujemy, iż Karolina Matyga mgr / prawnik w Dawid & Partnerzy uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
W związku z tym, w imieniu całego Zespołu składamy serdeczne gratulacje, doceniając przy tym wysiłek i trud włożony w przygotowanie do tego, tak ważnego w życiu zawodowym egzaminu. Czytaj więcej

Wyciek danych z Facebooka

05-10-2018
W związku z zaistniałym w zeszłym tygodniu olbrzymim wyciekiem danych osobowych Facebook zgłosił zdarzenie do Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO Facebookowi grozi gigantyczna kara za niedostosowanie się do zasad unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Maksymalną karą pieniężną, jaka może zostać nałożona, jest kara 20 mln euro lub równowartość 4 procent rocznych globalnych przychodów spółki. Czytaj więcej

Zwiększona ochrona klientów ubezpieczycieli

03-10-2018
W poniedziałek weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń będąca implementacją unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive). Wprowadza ona nowe regulacje mające na celu ochronę klientów ubezpieczycieli i zwiększenie transparentności umów. Najważniejszą z wprowadzanych zmian jest wdrożenie obowiązku przeanalizowania indywidualnych potrzeb klienta i dostosowanie do nich proponowanego produktu. Czytaj więcej

Wywiad z adwokatem Jarosławem T. Dawidem o Marszałku Józefie Piłsudskim

01-10-2018
28 września br. w siedzibie D&P w Częstochowie został przeprowadzony wywiad z adwokatem Jarosławem T. Dawidem, pełniącym funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. Jarosław T. Dawid opowiadał, w jaki sposób doszło do powstania Stowarzyszenia, jakie stawia ono sobie cele oraz jakie prace zostały już wykonane. Czytaj więcej

Nie, bo RODO!

28-09-2018
Wraz z początkiem obowiązywania RODO zaczęto zauważać problem nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wpłynęło wiele skarg, ale czy większość z nich była konieczna?
Niedawno w skardze do PUODO skarżący powołał się na, nielegalne według niego, skserowanie dowodu osobistego przez bank. Uważał on, że bank nie ma żadnej podstawy do takiego działania, a tym bardziej przechowywania tego dokumentu. Przecież w mediach usłyszał, że nikt nie może od niego żądać ksero dowodu. Czytaj więcej

Koniec z odprowadzaniem podatku za niezapłacone faktury?

26-09-2018
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy, który m.in. pozwoli przedsiębiorcom odliczyć od dochodu kwoty niezapłacone przez ich klientów.
Na chwilę obecną, przedsiębiorca obowiązany jest wykazać przychód i odprowadzić podatek niezależnie od niezapłaconych mu kwot za sprzedane towary bądź usługi. Co prawda przepisy prawa pozwalają na nieodprowadzanie podatku w takich przypadkach, ale nie jest to proste rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z prowadzeniem rygorystycznej dokumentacji. Czytaj więcej

Banki nie będą mogły stosować anatocyzmu?

24-09-2018
W ubiegłą środę do Sejmu skierowany został prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Proponowane zmiany dotyczą art. 482 Kodeksu, który reguluje możliwość stosowania anatocyzmu, czyli pobierania odsetek od zaległych odsetek. Czytaj więcej

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

21-09-2018
Po kilku miesiącach wytężonej pracy Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych zaprezentowała opracowanie odpowiadające na wątpliwości personelu medycznego i pacjentów. Grupa Robocza powstała w odpowiedzi na liczne błędne interpretacje przepisów RODO. Zrzesza ona ponad 60 członków, a przewodniczy jej dr Maciej Kawecki. Czytaj więcej

Własność mieszkania - już naprawdę

17-09-2018
Z początkiem 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że mieszkańcy będą suwerenami swoich mieszkań. Nadal jednak będą musieli wnosić roczną opłatę (w dotychczasowej wysokości), tylko że - z tytułu przekształcenia. W księdze wieczystej lokalu pojawi się wpis roszczenia o opłatę. Czytaj więcej