Newsy

Newsy

Skuteczność RODO – fikcja czy realna możliwość?

10-08-2018
Unijne rozporządzenie wprost wskazuje na liczne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. Jednym z nich jest prawo dostępu. Dzięki RODO każdy z nas może zwrócić się do administratora o udostępnienie naszych danych oraz uzyskać ich kopię.
Jeden z graczy w popularną sportową grę – „FIFA 17” i „FIFA 18” chciał skorzystać ze swojego uprawnienia i zażądał od EA Sports – wydawcy gier – udostępnienia przetwarzanych danych osobowych na jego temat. Oprócz standardowych danych i rozmów audio z pomocą techniczną uzyskał również podsumowanie swoich wydatków, które uświadomiły mu, jaką kwotę przeznaczył w trakcie 2-letniego korzystania z gier (ponad 10 tysięcy dolarów). Czytaj więcej

"Prawo od podszewki" - szósty odcinek

08-08-2018
Informujemy, że został wyemitowany szósty odcinek "Prawa od podszewki" - programu Telewizji Orion w Częstochowie przygotowywanego we współpracy z Dawid & Partnerzy. Program dotyczy tematyki spadkobrania i jest drugą z dwóch części poświęconej temu zagadnieniu. Czytaj więcej

Dane osobowe w dokumentacji medycznej

03-08-2018
Zgodnie z RODO pacjenci mają możliwość otrzymania kopii danych osobowych, które są przetwarzane przez placówki medyczne. Jest to uprawnienie mające charakter gwarancyjny i kontrolny, dzięki któremu można sprawdzić zgodność przetwarzanych danych osobowych z prawem. Jaka zatem jest różnica między przywilejem uregulowanym w unijnym rozporządzeniu a prawem dostępu do dokumentacji medycznej? Czytaj więcej

Dopalacze na równi z narkotykami

01-08-2018
W dniu 27 lipca Senat przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Celem zmian jest skuteczniejsze przeciwdziałanie handlowi dopalaczami, które mają być traktowane na równi z narkotykami. Czytaj więcej

Potrzeba większej innowacyjności

30-07-2018
NIK zwraca uwagę na niską innowacyjność projektów polskiej gospodarki. Z raportu wynika, że pomoc publiczna jest głównie przyznawana projektom, które nie stanowią nowości w regionie czy kraju, nie mówiąc już o skali międzynarodowej.
Powody niskiej innowacyjności są znane od wielu lat, m.in. brak przemyślanej strategii oraz nieodpowiednie programy wsparcia, które co prawda mają kryterium innowacyjności, ale nie jest on kluczowy. Czytaj więcej

Karty stałego klienta a RODO

27-07-2018
Konsumenci, często skuszeni możliwością zbierania punktów i uzyskiwania zniżek, przystępują do programów lojalnościowych, otrzymując tym samym karty stałego klienta. Co do zasady, aby móc dostać kartę, należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu czy płeć. Czy taki zakres zbieranych danych jest zgodny z RODO? Czytaj więcej

Zmiany w prawie prasowym

25-07-2018
W ubiegły piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy – prawo prasowe. Celem nowelizacji jest dostosowanie archaicznych przepisów ustawy do aktualnie obowiązującego prawa.
Obecnie, zgodnie z omawianą ustawą, „Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie”. Zmiana będzie krótka – skreślenie wyrazu „obywatel”. Formalnie pozwoli to udzielać informacji osobom przebywającym w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi, a także osobom prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej. Czytaj więcej

III EDYCJA KONKURSU „OD MUNDURKA DO TOGI” 

23-07-2018
Z dumą pragniemy poinformować, że po sukcesie I i II edycji Konkursu „Od mundurka do togi” postanowiliśmy zorganizować III edycję!
Naszym celem pozostaje niezmiennie odkrycie talentów, wybitnych uczniów, którzy wykazują zainteresowanie prawem, historią i wiedzą o społeczeństwie. Ponadto zależy nam, aby dotrzeć do młodzieży, gdy stoją przed trudnym wyborem dotyczącym dalszego rozwoju. Czytaj więcej

Pierwsze kary za nieprzestrzeganie RODO

20-07-2018
RODO obowiązuje już od prawie 2 miesięcy. Dla jednych był to czas wytężonej pracy celem wdrożenia unijnych przepisów, a dla innych niezrozumiała gonitwa za dostosowaniem się do nowych regulacji. Którzy z nich mieli rację? Czytaj więcej