Newsy

Newsy

Rzecz nabyta przez współmałżonka – nie wszystko oczywiste

31-10-2018
Sąd Najwyższy zmierzył się z pytaniem zadanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Przedmiotem problemu było zaklasyfikowanie, komu i jak należy przypisać własność rzeczy nabytej przez współmałżonka, jeśli została nabyta częściowo z majątku wspólnego, a częściowo z odrębnego – czy należy ona wyłącznie do majątku wspólnego, do majątku, z którego pochodziła większość środków przeznaczonych na zakup, czy też do majątku odrębnego i wspólnego jednocześnie w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z nich na jej nabycie? Czytaj więcej

Portal RODO

29-10-2018
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową stroną internetową poświęconą tematyce RODO. 
W zakładce „Baza wiedzy” wyjaśnione zostały najważniejsze zagadnienia związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz zostały zawarte informacje dotyczące polskiej ustawy regulującej tę tematykę. Czytaj więcej

Inspektor ochrony danych osobowych – konieczny?

26-10-2018
Od początku obowiązywania RODO minęło już prawie pół roku a nadal wielu przedsiębiorców nie wie, czy muszą powołać inspektora ochrony danych osobowych („IOD”).
W ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. podmioty były uprawnione do powołania tzw. ABI – administratora bezpieczeństwa informacji. Teraz, zgodnie z RODO to inspektor ochrony danych osobowych jest podmiotem, mającym za zadanie m.in. stworzyć i wdrożyć polityki i odpowiednie procedury, wspierać administratora w bieżącym wdrożeniu przepisów czy reagować na naruszenia ochrony danych. Czytaj więcej

Nowe przepisy zagrożeniem dla tajemnicy zawodowej?

24-10-2018
Od 1 stycznia 2019 r. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, a także inne osoby uczestniczące w tworzeniu schematów podatkowych, czyli sposobów na optymalizację podatkową, zobowiązani będą do raportowania ich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Czytaj więcej

D&P na VII Konferencji Naukowej Politechniki Częstochowskiej (18 października 2018 r.)

19-10-2018
Miło nam poinformować, że Kancelaria Dawid & Partnerzy została partnerem VII Konferencji Naukowej „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU I FINANSACH. NAUKA - BIZNES- SAMORZĄD”.
Jej organizatorami byli Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Czytaj więcej

Lepsza ochrona wierzycieli na terenie Unii Europejskiej

17-10-2018
Jednym z podstawowych sposobów ochrony interesów wierzyciela jest uregulowana w art. 527-534 Kodeksu cywilnego skarga pauliańska. Jej celem jest uniemożliwienie ucieczki dłużnika od spłaty zobowiązania poprzez przenoszenie swojego majątku na osoby trzecie. Daje ona w takiej sytuacji pokrzywdzonemu wierzycielowi możliwość uznania takiej czynności za nieskuteczną wobec siebie. Co jednak w sytuacji, gdy majątek dłużnika powędrował za granicę? Czytaj więcej

Rejestr PESEL już nie dla firm?

15-10-2018
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zwrócił uwagę na łatwy dostęp firm prywatnych i instytucji do numerów PESEL. UODO podkreślił, że uzyskiwanie dostępu nie jest poprzedzone należytą kontrolą. W ostatnim czasie Urząd zintensyfikował swoje działania w zakresie dostępu do rejestru PESEL. Ostatnia interwencja Prezesa Urzędu skutkowała cofnięciem decyzji ministra cyfryzacji, który uznał taki dostęp za możliwy dla firmy zajmującej się egzekwowaniem długów. Czytaj więcej

Poczta elektroniczna pod obserwacją a RODO!

12-10-2018
Pracodawca ma prawo do kontroli służbowej poczty elektronicznej pracowników na podstawie przepisów prawa krajowego, tj. art. 223 Kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Czytaj więcej

Rekrutacja do D&P

10-10-2018
Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Dawid & Partnerzy – do biur w Warszawie oraz Częstochowie. Poszukujemy zdolnych absolwentów prawa, zainteresowanych długofalową współpracą chcących odbyć aplikację adwokacką lub radcowską. Czytaj więcej