Sukces Klienta D&P w sporze o bezzasadne obniżenie policyjnej emerytury i renty

Sukces Klienta D&P w sporze o bezzasadne obniżenie policyjnej emerytury i renty

Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, która bezpodstawnie obniżyła naszemu Klientowi policyjną emeryturę oraz rentę inwalidzką i ustalił ich wysokość z pomięciem kontrowersyjnego art. 15c ustawy z dn. 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji […] (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1626).Apelacja ZE-R MSWiA od tego wyroku została ostatecznie oddalona przez Sąd Apelacyjny.

Zarówno Sąd Okręgowy, jak i Sąd Apelacyjny podzieliły argumenty D&P formułowane w oparciu o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, że ustalenie czy były funkcjonariusz spełnia kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” a tym samym czy wysokość jego świadczeń podlega znaczącemu obniżeniu, powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

Orzeczenia to ma istotne znaczenie praktyczne. Potwierdza bowiem, że informacje o przebiegu służby Instytutu Pamięci Narodowej nie mogły stanowić jedynej podstawy do „automatycznego” obniżenia świadczeń byłym funkcjonariuszom przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Opiekunami sprawy byli adwokat Jarosław Dawid, adwokat Małgorzata Szady oraz radca prawny Simona Huć.

data publikacji: 03-02-2023