Stawki

Stawki

Nasza Kancelaria ustala indywidualnie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, proponuje różne jego warianty, ostateczną decyzję zostawiając Klientowi.
Na wysokość wynagrodzenia wpływa obszerność sprawy, stopień skomplikowania, a także doświadczenie i pozycja członków Zespołu zaangażowanych w jej prowadzenie. Zasadą, którą się kierujemy jest „korzystny stosunek jakości do ceny”.
Wszelkie wynikające z tego kwestie są do uzgodnienia podczas osobistego kontaktu z Kancelarią.