Pro bono

Pro bono

Nasza Kancelaria prowadziła i prowadzi wiele dzia­łań o cha­rak­te­rze pro pu­bli­co bono.
Stale wspieramy akcje charytatywne, w szczególności dotyczące chorych dzieci i młodzieży. Od 2006 r. regularnie organizujemy w siedzibie Kancelarii monakijski raut dobroczynny, którego celem jest wsparcie potrzebujących. Uczestniczyliśmy w dorocznych Dniach Bezpłatnych Porad Prawnych organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a także w akcji „Szlachetna paczka”.

Ponadto wspieramy działalność studenckich kół naukowych m.in. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (http://tedxlazarskiuniversity.eu/partnerzy/), Uniwersytecie Warszawskim (http://www.3lo.lublin.pl/Private_banking_a_przestepstwa_bialych_kolnierzykow_case_study,pl,news,1,1,1552.html), (https://www.facebook.com/events/2090723911194904/), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (https://www.facebook.com/events/106557696854515/), Akademii Leona Koźmińskiego (https://www.facebook.com/events/185602698936291/), Politechnice Częstochowskiej oraz na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (https://www.facebook.com/events/481365438987236/), współpracując w organizacji sympozjów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych poświęconych intersującym zagadnieniom prawnym i biznesowym.

Od 2016 r. organizujemy Konkurs „Od mundurka do togi” (http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=23573) skierowany do uczniów szkół licealnych, którzy wykazują zainteresowanie prawem, historią i wiedzą o społeczeństwie. Zależy nam, aby dotrzeć do młodzieży w przełomowym momencie ich życia, gdy stoją przed trudnym wyborem dotyczącym dalszego rozwoju. Konkurs ma nie tylko ułatwić podjęcie tej decyzji, lecz również zainteresować młodych ludzi prawem i poszerzać ich wiedzę w tym zakresie.

W 2018 roku Kancelaria D&P objęła opieką prawną pro bono Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (http://www.teatr-mickiewicza.pl/sponsorzy#main), Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie oraz Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

Od 2018 r. wspólnie z TV Orion przygotowujemy pro bono program edukacyjny - "Prawo od podszewki", który jest nagrywany w naszej siedzibie oraz z udziałem ekspertów D&P. W programie poruszane są ważne tematy prawne związane z problemami życia codziennego (http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24938).

Adwokat Jarosław T. Dawid od 1995 r. działa społecznie w samorządzie adwokackim – Sądzie Dyscyplinarnym Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, od 2004 r. jako Wiceprezes, a od 2007 r. jako Prezes tego Sądu (http://ora.czest.pl/index.php?dzial=saddyscyplinarny). Od 1984 r. jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, od 1986 r. jako ratownik wodny WOPR.