Krzysztof Kapalski

Krzysztof Kapalski

doradca podatkowy en

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje doświadczenie budował pracując od 1996 r. do 2012 r. w urzędach kontroli skarbowej oraz w specjalistycznym urzędzie skarbowym. W listopadzie 2003 r. zdał egzamin państwowy uprawniający do powołania na stanowisko inspektora kontroli skarbowej. Od 2005 r. do IX 2012 r. jako inspektor kontroli skarbowej wykonywał obowiązki służbowe na stanowisku samodzielnym. W trakcie praktyki zawodowej zajmował się problematyką związaną m.in. z krajowym, unijnym i międzynarodowym prawem podatkowym, kontrolą skarbową, postępowaniem egzekucyjnym, prawem karnym skarbowym oraz prawem celnym.

W czerwcu 2012 r. zdał egzamin na doradcę podatkowego. W październiku 2012 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych i od dnia złożenia przyrzeczenia prowadzi indywidualną praktykę zawodową. Wykonując zawód licencjonowanego doradcy podatkowego wykorzystuje wiedzę i praktykę wynikającą z doświadczenia w kontroli podatkowej i skarbowej, a także z praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego skarbowego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Od 2014 r. do 2018 r. sprawował funkcję członka Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji. Za wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych był wyróżniany przez Przewodniczącą Krajowej Izby Doradców Podatkowych Panią prof. Jadwigę Glumińską-Pawic, Przewodniczącą Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Panią Danutę Dącler oraz przez Kapitułę Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.