Hubert Szendera

Hubert Szendera

apl. adwokacki / junior associate en

Junior associate, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Złożył egzamin magisterki z wynikiem bardzo dobrym w oparciu o pracę magisterską pt. „Obrona pozwanego w procesie cywilnym oparta na zarzucie potrącenia” pod kierunkiem prof. dr hab. SSN Tadeusza Erecińskiego. Po ukończeniu studiów zdał egzamin na aplikację adwokacką, po czym rozpoczął jej odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w warszawskich kancelariach adwokackich od drugiego roku studiów. Swoje zainteresowania koncentruje przede wszystkim wokół szeroko rozumianego postępowania cywilnego. Zajmuje się również prawem cywilnym, karnym oraz prawem administracyjnym, w tym prawem budowalnym. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz organami administracji państwowej.