HTML 5 not supported

About the Law Firm

Welcome to Dawid & Partnerzy

Dawid & Partnerzy is an independent Law Firm based in Częstochowa. We have over twenty years of history and rich experience. Our aim is – apart form the highest quality of service – to establish relations with our Clients on the basis of respect and trust. Read more
450 Legal

450 Legal

Nieodzownym elementem prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest stawienie czoła trudnym zagadnieniom prawno-biznesowym. Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom stworzyliśmy projekt 450 LEGAL, którego celem jest bieżące, doraźne wsparcie podmiotów w ich codziennej działalności.

Rozwój biznesu kluczem do sukcesu!

Read more
News

News

Ślubowanie adwokackie 2020 

20-10-2020
19 października odbyło się ślubowanie członków Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, którzy z wynikiem pozytywnym zdali tegoroczny egzamin adwokacki.
Z przyjemnością informujemy, iż Magdalena Ryś oraz Anna Semenova współpracujące z D&P otrzymały wyróżnienie za osiągnięty wynik egzaminu.

Ślubowanie adwokatów 2020  Read more

Nowe uprawnienia kontrolne organów podatkowych związane z epidemią wirusa SARS-COV-2

16-10-2020
Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa został dodany art. 119zhb. Zgodnie z art. 119zhb § 1 Ordynacji podatkowej „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zlecać izbie rozliczeniowej dokonanie analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów”. Read more

Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym

08-10-2020
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w indywidualnej interpretacji (nr. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS), że skoro pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej mają co do zasady charakter zwrotny, to tym samym nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie ich otrzymania. Read more
Range of services

Range of services

Apart from providing legal advice, our Law Firm possesses business experience, which is why we are able to offer and match professional, comprehensive services to every Client. We participate in negotiations and mediations, and we consider legal proceedings to be a measure of last resort.

Dawid & Partnerzy also participates in pro bono activities as we believe that often with very small effort we are able to change somebody’s fate for the better. Read more
Team

Team

The Team consists of exquisitely educated lawyers with various specializations and of practitioners from other fields. They have obtained their experience by participating in complex judicial proceedings, the realization of important business projects, or by working in distinct financial institutions. Depending on a given case, the Team is selected according to their qualifications in order to represent the interests of the Client in the best possible manner. Read more
Career

Career

“The greatness of work may consist above all in the fact that it binds people together.”
Antoine de Saint-Exupéry

We are committed to attracting talented people and offering them help in career development in Dawid & Partnerzy. Especially for them, we have established “a career path” that is to guarantee optimal and stable conditions for this kind of development.
We believe that passion is the key to achieve success; therefore, we try to awake it among young people. We cooperate with institutions of higher education in order to show that law is not only about provisions and complex legal acts but also about helping others. Read more