HTML 5 not supported

About the Law Firm

Welcome to Dawid & Partnerzy

Dawid & Partnerzy is an independent Law Firm based in Częstochowa. We have over twenty years of history and rich experience. Our aim is – apart form the highest quality of service – to establish relations with our Clients on the basis of respect and trust. Read more
450 Legal

450 Legal

Nieodzownym elementem prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest stawienie czoła trudnym zagadnieniom prawno-biznesowym. Wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorcom stworzyliśmy projekt 450 LEGAL, którego celem jest bieżące, doraźne wsparcie podmiotów w ich codziennej działalności.

Rozwój biznesu kluczem do sukcesu!

Read more
News

News

Dziedziczymy zaległości podatkowe – a co z ulgami?  

24-06-2022
Zdaniem organów skarbowych, spadkobiercy dziedziczą wszystkie zaległości podatkowe (wraz z odsetkami) zmarłego, lecz nie przysługują im zwolnienia i ulgi podatkowe, z których on mógł skorzystać.
Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, iż zwolnienia to uprawnienia osobiste, ściśle związane z osobą zmarłego, a tym samym – nie podlegające dziedziczeniu. Spadkobiercy mogą za to korzystać z niektórych uprawnień zmarłego – np. prawa do zwrotu podatku bądź  jego nadpłaty, czy też rozłożenia zaległości na raty. Read more

Sukces prawniczki D&P

10-06-2022
Z przyjemnością informujemy, iż nasza koleżanka Karolina Matyga współpracująca z D&P jako junior associate, uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Read more

Przepadek auta w przypadku prowadzenia pod wpływem alkoholu?

31-05-2022
Trwają prace nad wprowadzeniem istotnych zmian w Kodeksie Karnym – rządowy projekt nowelizacji zakłada m.in. zaostrzenie kar wobec pijanych kierowców.
Jakie są motywy działania Rządu? Otóż – jak twierdzą projektodawcy  – „troska o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad ruchu drogowego”. Cele te mają być osiągnięte m.in. poprzez wprowadzenie nowego rodzaju przepadku – a mianowicie przepadku pojazdu bądź jego równowartości. Read more
Range of services

Range of services

Apart from providing legal advice, our Law Firm possesses business experience, which is why we are able to offer and match professional, comprehensive services to every Client. We participate in negotiations and mediations, and we consider legal proceedings to be a measure of last resort.

Dawid & Partnerzy also participates in pro bono activities as we believe that often with very small effort we are able to change somebody’s fate for the better. Read more
Team

Team

The Team consists of exquisitely educated lawyers with various specializations and of practitioners from other fields. They have obtained their experience by participating in complex judicial proceedings, the realization of important business projects, or by working in distinct financial institutions. Depending on a given case, the Team is selected according to their qualifications in order to represent the interests of the Client in the best possible manner. Read more
Career

Career

“The greatness of work may consist above all in the fact that it binds people together.”
Antoine de Saint-Exupéry

We are committed to attracting talented people and offering them help in career development in Dawid & Partnerzy. Especially for them, we have established “a career path” that is to guarantee optimal and stable conditions for this kind of development.
We believe that passion is the key to achieve success; therefore, we try to awake it among young people. We cooperate with institutions of higher education in order to show that law is not only about provisions and complex legal acts but also about helping others. Read more