dr Tomasz Bojkowski

dr Tomasz Bojkowski

radca prawny / of counsel en
Of counsel, w 2002 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (wówczas Akademię Ekonomiczną) – specjalność finanse i polityka pieniężna. Broniąc pracę magisterską z zakresu rachunkowości podatkowej postanowił pogłębić wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego. W latach 2003-2008 w ramach studiów doktoranckich przygotował rozprawę pt. Opodatkowanie własności intelektualnej w Polsce (obronioną w styczniu 2008 roku). Od 2008 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Katedry Finansów Publicznych UEP.
Zdobywaniu wykształcenia ekonomicznego towarzyszyło podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 2004 roku. Przygotował i obronił pracę magisterską, w której skupił się na aspektach konstytucyjnych podatków i prawa podatkowego.
W 2009 roku uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu został wpisany na listę radców prawnych.
Specjalizuje się w prowadzeniu sporów skarbowych. Przede wszystkim stara się umiejętne przedstawić stanowisko podatnika, beneficjenta czy kierownika jednostki, jak również obronić Ich interesy, a to wymaga znajomości specyfiki aktywności zawodowej Klienta. Uważa, że nie wystarczy wiedza na temat ustawy obowiązującej w konkretnej sprawie, ponieważ prowadzenie sporu wiąże się z wyzwaniem wykraczającym poza „przepis ustawy”. Wyzwanie stanowi poznanie coraz bardziej skomplikowanych ekonomicznie, społecznie i finansowo zagadnień towarzyszących wspomnianej aktywności, a następnie ich przełożenie na rygory postępowania dowodowego.
Interesuje się zagadnieniami związanymi z finansami i prawem finansowym. Ważny jest dla niego problem „styku” nauk prawnych z naukami ekonomicznymi, a w szczególności nauką o finansach.