Dawid & Partnerzy
Kinga Stefaniuk

Kinga Stefaniuk

ambasador D&P

aAaA

Ambasador D&P, studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czynnie udziela się w działalnościach dodatkowych na uczelni jak i poza nią, a także uczestniczy w działalności wolontariackiej. Jest uczestnikiem Programu Business Law oraz członkiem Koła Naukowego Prawa Handlowego. Aktywności te pomagają jej rozwijać zainteresowania związane z prawem cywilnym, a w szczególności prawem handlowym i prawem zobowiązań, z którymi wiąże swoją przyszłość. Aktywnie uczestniczy w organizowanych warsztatach i konferencjach, m.in. w Akademii Prawa Deloitte czy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo restrukturyzacyjne – ocena po dwóch latach funkcjonowania”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich.