Dawid & Partnerzy
e_dadela

Edyta Dądela

office manager

aAaA

Kierownik sekretariatu, zajmuje się całościową obsługą biura, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Kancelarii. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w kierowaniu sekretariatem.  Sprawuje nadzór nad organizają pracy wszystkich departamentów. Dba o terminowe realizowanie wszelkich zleceń, organizuje podróże służbowe i kontroluje prawidłowy obieg dokumentów.