Magdalena Szecówka

Magdalena Szecówka

paralegal en
Paralegal, studentka II roku prawa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Piastuje funkcję starosty roku na kierunku prawo. Działa w studenckich kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Wcześniej ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie z wynikiem bardzo dobrym oraz działała w sektorze medycznym. Swoje zainteresowania skupia wokół dziedziny prawa medycznego, rodzinnego, karnego oraz wojskowego. Karierę zawodową rozpoczęła w naszej Kancelarii.