Bartosz Łabuda

Bartosz Łabuda

intern en
Intern, student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, bankowego oraz podatkowego, a swoją przyszłość wiąże z wykonywaniem pracy radcy prawnego bądź adwokata. Od początku studiów aktywnie udziela się w społeczności akademickiej. Od pierwszego roku jest członkiem Koła Naukowego Prawa Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, a na drugim roku powołany został na członka Zarządu Koła. Brał udział w licznych warsztatach poświęconych prawu bankowemu, współorganizował także IX Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego. Odbył certyfikowany kurs dotyczący umowy kredytowej w jednej z największych warszawskich kancelarii. Po pierwszym roku studiów zdobywał doświadczenie w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych.