Simona Huć

Simona Huć

aplikantka radcowska / junior associate en de
Junior associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Studiowała jednocześnie dwa kierunki – administrację oraz prawo. Oba kierunki ukończyła z bardzo dobrymi wynikami. Obroniła prace magisterskie pt.: „Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość” pod kierunkiem prof. Rafała Adamusa oraz „Ideologia nazizmu w okresie Republiki Weimarskiej (1919-1933)” pod kierunkiem prof. Marka Maciejewskiego. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymywała stypendium Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce. Uczestniczyła w Studenckiej Poradni Społeczno – Prawnej „Bona Fides”.
Obecnie aplikantka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w zakresie prawa spadkowego i konsumenckiego.