Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Specjalnie dla Naszych Współpracowników opracowaliśmy „ścieżkę kariery”, która ma zagwarantować członkom Zespołu optymalne i stabilne warunki do rozwoju, budowania swojej pozycji w Kancelarii oraz zapewniać wzrost wynagrodzenia proporcjonalny do zdobywanego doświadczenia.
 

partner
Osoba, która spełniła wszystkie kryteria na poszczególnych etapach kariery w stopniu maksymalnym. Wiąże swoje przyszłe losy zawodowe wyłącznie z Dawid & Partnerzy.
senior
Osoba, która zdała egzamin zawodowy z dobrym lub bardzo dobrym wynikiem i została wpisana na listę adwokatów albo radców prawnych. Współprowadzi, a w miarę nabierania doświadczenia - prowadzi samodzielnie sprawy zlecone Kancelarii i odpowiada za nie.
junior
Osoba, która odbywa już aplikację adwokacką albo radcowską, i zdała egzamin na nią z dobrym lub z bardzo dobrym wynikiem.
intern
Osoba, która poznaje specyfikę pracy w Kancelarii, jej Zespół, uczy się zasad w niej obowiązujących, uczestniczy - jako publiczność - w rozprawach sądowych z różnego zakresu dziedzin prawa, sporządza najprostsze pisma, uczestniczy w niektórych naradach Zespołu, wspomaga pracę administracji Kancelarii.