Magdalena Jastrzębska

Magdalena Jastrzębska

adwokat / associate en

Associate, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Obroniła pracę magisterską pt. ,,Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej” pod kierunkiem prof. Piotra Steca. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Opolskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Członkini studenckich kół naukowych oraz organizacji świadczących pomoc prawną (Bona Fides, Studencka Klinika Prawna).
Przez ostatnie lata doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokackiej, w której zajmowała się m.in. sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Reprezentowała również klientów kancelarii w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. W przedmiocie jej zainteresowań znajduje się w szczególności szeroko rozumiane prawo cywilne oraz gospodarcze.