Katarzyna Kruk

Katarzyna Kruk

adwokat / of counsel en
Of counsel, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po studiach nabywała doświadczenie początkowo w kancelarii radcy prawnego, a następnie w kancelarii adwokackiej w Chełmie. W roku 2013, po odbyciu aplikacji złożyła egzamin adwokacki. Obecnie wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych z uwzględnieniem spraw majątkowych, a w szczególności rodzinnych. Specjalizuje się również w prawie pracy i prawie spadkowym.