Wigilia w czasie pandemii

Wigilia w czasie pandemii

Zgodnie z § 26 ust. 11 pkt 2) Rozporządzeniem Rady Ministrów 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Celem ustawodawcy były co do zasady ograniczenie liczby osób przebywających w jednym lokalu podczas świąt Bożego Narodzenia. Przepisy posiadają jednak lukę legislacyjną, która umożliwia zorganizowanie Wigilii w szerokim grobie rodziny oraz przyjaciół, którzy nie są osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z organizatorem.

Przekładając w bardziej przystępny sposób § 26 ust. 11 pkt 2) ww. Rozporządzenia należy wskazać, że dopuszczalne jest organizowanie imprez i spotkań do pięciu osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Do limitu nie wlicza się organizatorów oraz domowników. Pojawienie się organizatorów w ww. przepisie jest właśnie luką legislacyjną. Rozporządzenie nie definiuje kim są organizatorzy. Tymczasem mają oni kluczowe znaczenie przy liczeniu gości przy stole.

Brak wprowadzenie definicji legalnej organizatora spotkania oznacza, że każdy będzie mógł być więc organizatorem Wigilii. Wystarczy oświadczyć, że aktualnie jest to nasze miejsce pobytu. Rozporządzenie nie wymaga spełnienia przesłanki stałego pobytu ani zamiaru stałego pobytu. Nie trzeba więc być na stałe lub czasowo zameldowanym pod wskazanym adresem ani nawet uwiarygodniać swojego statusu organizatora np. poprzez przygotowanie sałatki jarzynowej,  pierogów z kapustą, czy np. kompotu z suszu. Razem ze współorganizatorami mogą przebywać również osoby z nimi zamieszkujące oraz gospodarujące. Limit pięciu osób jest więc w praktyce fikcją. Przepisy ustawy o zgromadzeniach nie będą miały w wypadku Wigilii zastosowania, bo zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. A Wigilia jest spotkaniem w gronie rodzinny i bliskich, czyli z imprezą z ustawy o zgromadzeniach nie ma nic wspólnego.

H.Sz.

data publikacji: 23-12-2020