Tarcza branżowa

Tarcza branżowa

W dniu 19 grudnia 2020 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w postaci tzw. tarczy branżowej 6.0.

Tarcza ma stanowić wsparcie tylko dla określonej grupy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności jednym z 49 kodów wskazanych przez ustawodawcę. Pomocą ma być objęta m.in. branża gastronomiczna, sportowa, transportowa, edukacyjna czy też sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

I tak, wprowadzono między innymi następujące formy wsparcia:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości do 2.000,- PLN, na łączny okres 3 miesięcy dla przedsiębiorców, których przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

- zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. dla przedsiębiorców, których przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie roku poprzedniego;

- dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2.080,- PLN dla przedsiębiorców, których przychód uzyskany w październiku lub w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

- dotacja w wysokości 5.000,- PLN dla mikro i małych przedsiębiorców, których przychód uzyskany w październiku lub w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

data publikacji: 22-12-2020