Tarcza antykryzysowa – wstępne informacje

Tarcza antykryzysowa – wstępne informacje

Dzisiaj przedstawiono projekt tzw. tarczy antykryzysowej. Jest to reakcja na negatywne skutki związane z pandemią koronawirusa, które wpływają na gospodarkę. W zakres „tarczy antykryzysowej” wchodzić będzie pakiet ustaw, ale też i ustaleń np. z bankami, których celem jest wsparcie m.in. przedsiębiorców w związku z zaistniałą sytuacją w kraju.

Dla przedsiębiorców przewidziano rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie m.in.:

  1. odroczenie spłaty niektórych zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności składek ZUS, ich rozłożenie na raty;
  2. system pożyczek (do 5.000,- PLN) i kredytów z bardzo niskim oprocentowaniem i na dogodnych warunkach;
  3. zwiększenie gwarancji bankowej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 80% kwoty już udzielonego kredytu albo mającego być udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy;
  4. pokrycie z budżetu państwa do 40% wynagrodzenia wypłacanego pracownikom do wysokości wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce narodowej (co najmniej 40% pokrywa pracodawca), jeżeli przedsiębiorca spełni kryteria związane ze spadkiem obrotów czy zarejestrowaniem straty finansowej;
  5. w przypadku problemów z realizacją zamówień publicznych, nie będą realizowane kary umowne zastrzeżone w umowach.

Ponadto, Związek Banków Polskich wystosował komunikat w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa. Należące do Związku banki będą m.in. w sposób maksymalnie uproszczony i odformalizowany ułatwiać możliwość odroczenia spłaty rat kredytu. Okres odroczenia będzie wynosił do 3 miesięcy. Konsekwencją tego będzie automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu, jednak pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania jego zabezpieczenia.


AJ

data publikacji: 18-03-2020