Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym

Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w indywidualnej interpretacji (nr. 0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS), że skoro pieniądze z rządowej tarczy antykryzysowej mają co do zasady charakter zwrotny, to tym samym nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie ich otrzymania. Oznacza to, że subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega zaliczeniu na poczet przychodów podatkowych. Wypłata tych środków jest zatem neutralna podatkowo.

Nie ma natomiast przeszkód, by podmiot gospodarczy odliczył koszty opłacane z subwencji, gdyż wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki. Jednak wydatki te muszą zostać poniesione w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, muszą być właściwie udokumentowane i nie mogą znajdować się z tzw. katalogu negatywnym, który został określony w art. 23 ustawy o PIT.

Powyższej zaprezentowana interpretacja dotyczyła podatnika rozliczającego się stawką liniową 19 procent, który otrzymał subwencję z tarczy antykryzysowej i zamierzał ją przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów biura, kosztów administracyjnych i nabycie materiałów do wykonania zleceń. Zgodnie z umową przedsiębiorca będzie zobowiązany do spłaty subwencji w 24 ratach, ale może wystąpić o umorzenie 75 procent otrzymanej kwoty.  W związku z powyższym zapytał o konsekwencje podatkowe wsparcia, co stanowiło wyżej przedstawioną interpretację KIS.

Podsumowując – subwencja nie jest przychodem podatkowym. Beneficjent odliczy sfinansowane z niej wydatki, nawet jeśli nastąpi jej umorzenie, gdyż wsparcie nie jest przychodem firmy, ale może być kosztem.


H.Sz. 

data publikacji: 08-10-2020